سردار حسین همدانی
  • سردار شهید حسین همدانی

    هوالمحبوب سلام علیکم رسم الخط این مطلب اختصاص دارد به نام شهید والامقام سردار حسین همدانی. سردار همدانی ی ...

    هوالمحبوب سلام علیکم رسم الخط این مطلب اختصاص دارد به نام شهید والامقام سردار حسین همدانی. سردار همدانی یکی از فرماندهان نخبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که تجربه فرماندهی جنگ‌های ناهمتراز (اوایل ...

    بیشتر بخوانید