رسم الخط کلمه آل یاسین
  • رسم الخط کلمه آل یاسین

    هوالمحبوب سلام علیکم رسم الخطی که در این مطلب خدمت شما تقدیم می کنم مربوط است به خطاطی کلمه آل یاسین که ب ...

    هوالمحبوب سلام علیکم رسم الخطی که در این مطلب خدمت شما تقدیم می کنم مربوط است به خطاطی کلمه آل یاسین که برداشتی است آزاد از خط شکسته نستعلیق و در واقع بصورت طراحی خط (تایپوگرافی) نگارش شده است. برای د ...

    بیشتر بخوانید