خطاطی نام یا مرتضی علی
  • یا مرتضی علی

    هوالمحبوب سلام علیکم رسم الخطی که در این مطلب خدمت شما کاربران سایت معلی تقدیم می کنم مربوط است به عبارت ...

    هوالمحبوب سلام علیکم رسم الخطی که در این مطلب خدمت شما کاربران سایت معلی تقدیم می کنم مربوط است به عبارت زیبای یا مرتضی علی که با خط معلی خطاطی شده است. برای دریافت این رسم الخط ، یک صلوات برای تعجیل ...

    بیشتر بخوانید