حضرت علی
  • رسم الخط اسامی ۵ تن آل عبا

    هوالمحبوب سلام علیکم رسم الخطی که در این مطلب خدمت شما تقدیم می کنم مربوط است به اسامی 5 تن آل عبا که با ...

    هوالمحبوب سلام علیکم رسم الخطی که در این مطلب خدمت شما تقدیم می کنم مربوط است به اسامی 5 تن آل عبا که با خط ثلث و به صورت دایره خطاطی شده است. برای دریافت این رسم الخط ، یک صلوات برای تعجیل در ظهور ام ...

    بیشتر بخوانید